Надворешни дискови

500GB 2.5" Ext.
Цена: 3.199,00 денари
1TB 2.5" Ext.
Цена: 3.650,00 денари
2TB 3.5" Ext.
Цена: 4.689,00 денари
2TB 2.5" Ext.
Цена: 4.999,00 денари
3TB 3.5" Ext.
Цена: 5.799,00 денари