Отворени позиции

 

НЕОКОМ АД Скопје, објавува оглас за вработување за следните работни места:

 

1.     .NET Software Developer (Со и без работно искуство)

Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:

• Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање

• ASP.NET MVC и Web Forms

• C#

• MSSQL

• JavaScript (Предност ќе имаат кандидати што познаваат AngularJS)

 

2.       Java Software Developer (Со и без работно искуство)

Потребно е кандидатите да ги поседуваат следните вештини:

• Солидно познавање на принципи на објектно ориентирано програмирање

• Java Spring (Maven)

• Java

• Postgresql

• JavaScript

 

За двете позиции, кандидатите треба да имаат познавања од:

• Git

• Team Foundation Services

 

Потребни квалификации:

·         Апсолвенти или високо образование на ФИНКИ или друг факултет од соодветната област

·         Активно познавање на Англискиот јазик

 

Потенцијалните кандидати ги очекува:

·         тимска и динамична работа

·         можност за континуирана едукација

·         придржување на работната методологија на НЕОКОМ АД.

 

Испратете CV на email адреса: job@neocom.com.mk,

За сите дополнителни информации обратете се на истата email адреса.