HP безбедносна информација

Printer-friendly versionSend by email

Ценети HP корисници,

Hewlett-Packard отповикува повеќе од 6 милиони напојувачки кабли за персонални компјутерски системи ширум светот, повикувајќи се на извештаите за прегревање и топење на истите. Напонскиот приклучен кабел, дистрибуиран со Hewlett-Packard и Compaq лаптопи како и сродни производи, продадени се во периодот од септември 2010 до јуни 2012 година. Погодените клиенти потребно е да ја избегнат употребата на LS-15 напонскиот приклучен кабел, кои биле произведени во Кина. Доколку сте корисник на Hewlett-Packard и Compaq лаптопи и сродни производи наш совет е да се осигурате дека истиот кабел не ве опфаќа вас и Вашите производи. 
Повеќе информации за афектираните кабли како и инструкции за покренување на процедура за замена на истите, можете да најдете во следниот документ.

 

 

Понеделник, Септември 1, 2014