Eaton ги издаде Virtualization-Ready UPS пакети

Created by jane.antov on 02.04.2012
Printer-friendly versionSend by email

 

Новите UPS пакети хомогено се интегрираат во водечките виртуелизациски платформи

Eaton ги објави новите, подготвени за виртуелизација (virtualization-ready) пакети на системи за непрекинато напојување (UPS), комбинација на некои од најпопуларните УПС-и со мрежна картичка за мониторирање и софтвер за управување, се-во-едно прилагодени пакети. Со интегрирање на пакетите со  Intelligent Power Software Suite (IPSS) на Eaton, корисниците можат да ги надгледуваат и да управуваат со своите УПС-и и конектираната опрема, во секое време, секаде.

Достапни за одбрани модели на  5PX UPS9130 UPS и 9135 UPS, пакет-решенијата овозможуваат хомогена интеграција со VMware’s vCenter Server™ виртуелизациското менаџмент решение, исто како и со виртуелизациски платформи како Citrix® XenServer, Microsoft SCVMM™, Red Hat® и други Xen® отворени платформи. Дополнително, во случај на прекин на напојување, новите УПС пакети дозволуваат миграција “во живо” на виртуелните машини (VM) во незафатени со дефект уреди  со системи како VMware vMotion™ и Microsoft Live Migration.

Мрежните картички за надзор овозможуваат разновидна поддршка преку опсег на мрежни протоколи, вклучувајќи ги HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH, овозможувајќи на УПС-от директно да се поврзе на локалната мрежа и на интернет, поддржувајќи далечинско управување на УПС-от или повторно стартување (ребутирање) на заштитните сервиси, евидентирање на податоци и настани, далечински известувања и предупредувања, и дури и

Обезбедувајќи комплетни можности за управување со напојувањето во виртуелизирани околини, решенијата на Eaton им овозможуваат на корисниците да го надгледуваат и контролираат снабдувањето со електрична енергија во и надвор од дата центрите, да ја мерат потрошувачката на енергија за да можат да ја пресметаат ефикасноста на користењето на непојувањето (power usage effectiveness (PUE)), овозможуваат ажурирање на статус во реално време  од УПС-ите или единиците за електрично напојување, и извршувајќи нови команди, својства и функционалности преку мрежна надградба на фирмвер на мрежните картички .

За да дознаете повеќе www.powerquality.eaton.com или www.eaton.com/virtualization-ready