neoCloud

Printer-friendly versionSend by email

neoCloud е cloud computing платформа, наменета за компании и поединци кои сакаат да се фокусираат на примарните бизнис цели, препуштајќи ги модерните информатички предизвици на професионалци.

 

Пред сè, neoCloud e бренд од портфолиото на професионални ИКТ услуги на Неоком во соработка со интернет и телеком провајдерот Неотел. neoCloud e првата македонска “cloud computing” платформа базирана на виртуелизација од VMware со комплетна автоматизација и управување со помош на софтверски алатки од производителите VMware и HP. Целта на neoCloud e да овозможи комплетна услуга во делот на ИКТ на сите потенцијални клиенти, без разлика на нивната големина и без инвестициски трошоци на принципот на месечно изнајмување ресурси и услуги. На овој начин, овозможуваме поголема агилност на клиентите и нивен фокус во примарната дејност на нивниот бизнис.

Повеќе на neocloud.mk